Usluge

Korporativni/startup programi

Sve programe kreiramo prema specifičnim zahtevima naših klijenata iz IT sektora. Nakon detaljne analize, dizajniramo jedinstvene programe sa određenim temama, tehnikama i alatima za koje smatramo da nude najbolje moguće rešenje.

Ne postoji nijedan unikatan program koji može da zadovolji potrebe svih klijenata. Stoga kreiramo inovativna rešenja i zanimljive projekte.

Volimo da radimo kroz zabavu, da koristimo kreativne pristupe, simulacije, diskusije, gejmifikaciju i različite vrste igara.

Posedujemo niz internacionalnih sertifikata iz oblasti psihologije i razvoja ljudi, ulažemo veliku dozu kreativne energije i imamo višegodišnje međunarodno iskustvo u psihologiji i biznisu. Dosadašnja iskustva u praksi sa IT firmama nam pomažu da kreiramo programe po meri i potrebi naših klijenata.

Zašto smo drugačiji?

Pristupamo svakom programu individualno i kreiramo specifične metode gejmifikacije kako bi pokrenuli polaznike da naprave promenu u oblasti profesionalnog razvoja i liderstva.

Koristimo stimulativne izazove, kako bi podstakli polaznike da što više učestvuju u diskusijama, panelima, igrama i simulacijama. Podstičemo ih kroz adaptiran sistem nagrađivanja i prilagođavanja procesa baš kroz one (virtuelne) igre, teme, hobije ili filmove u kojima inače uživaju.

Unapređujemo proaktivnost, akcione korake i rezultate programa putem gejmifikacije. Nakon završenog programa nastavljamo kontinuirano naredna 3 meseca da radimo sa polaznicima kroz online učenje i gejmifikaciju. Pratimo napredak, evaluiramo i pravimo ličnu ili organizacionu promenu na željenom nivou.

Svi programi su prilagođeni IT sektoru i radu sa startupovima. Imamo višegodišnje iskustvo u radu sa različitim timovima, projektima i organizacijama u IT domenu.Prema tome, rad coaching centra je u potpunosti specijalizovan za IT domen i razvoj liderstva.

Kako kreiramo naše programe?

Ispitivanje klijentovih potreba

Detaljno analiziramo klijentove potrebe i radimo sveobuhvatnu procenu, kako bismo kreirali unikatan program. Koristimo različite evaluacije, kratke upitnike, testove ili intervjue. Volimo da odgovorimo na izazov i kreiramo nešto zabavno i drugačije, kako bi to bio jedinstven projekat po meri našeg klijenta.


Prepoznavanje GAP-a

PROJEKAT se formira isključivo na osnovu analize stanja i prikupljenih podataka. U fazi prepoznavanja potencijalnih izazova volimo detaljno da analiziramo temu i sve metrike svedemo na objektivnu meru, pomoću kojih pratimo rezultat i performanse pojedinaca, timova, kao i organizacija kroz naše programe.


Unikatno dizajniran projekat

Naši programi su praktično iskustveni. Kako bi kreirali projekat po meri klijenta kombinujemo: treninge, coaching, razvoj kompetencija zaposlenih, kao i consalting. Razvili smo sveobuhvatne usluge kako bi organizacijama ponudili najbolja moguća rešenja. Uživamo kreirajući zanimljive programe koje prate gejmifikacija, zabava, simulacije i diskusije, kako bi kreirali drugačiji profesionalni razvoj.


Praćenje rezultata i follow-up

Tokom programa zajedno sa polaznicima definišemo akcione korake i potencijalne domaće zadatke, sve u cilju boljeg integrisanja naučenog. Zbog naše velike kreativne energije omogućavamo tromesečno online učenje i dalji razvoj veština. Nakon tog perioda volimo da organizujemo radionice kako bi rešili potencijalne izazove i ojačali naučenu bazu znanja i veština. Vršimo evaluaciju napretka pomoću objektivnih metrika.


Sviđa Vam se način rada?

Saznajte više o našim programima.

Zakažite sastanak