Korporativni/startup programi

Profesionalna selekcija

Cilj profesionalne selekcije je da omogući odabir najpogodnijih kandidata za obavljanje određenog posla i da na taj način podržimo naše klijente u proširenom obimu poslovanja.

Proces profesionalne selekcije podrazumeva da se odrede sposobnosti i kompetencije potrebne za efikasno obavljanje konkretnog posla, tima/projekta u kojem će novozaposleni raditi, kao i da se definišu karakteristike organizacione kulture.

Na osnovu prikupljenih informacija, vršimo evaluaciju kandidata putem psiholoških testova i intervjua. Svim našim klijentima pružamo potpun izveštaj o proceni kandidata i našoj preporuci za zapošljavanje.

Sviđa Vam se način rada?

Saznajte više o našim programima.

Zakažite sastanak